+90 (312) 282 2 282 iletisim@tunaliyapi.com.tr

Neden PVC? Neden Winsa?

T羹rkiye’nin en iyi markas覺 olan winsa 羹r羹nleri 羹retim fabrikam覺z ile siz deerli m羹terilerimizin hizmetindeyiz.

Winsa PVC pencereler yap覺lan bilimsel arat覺rmalarla g羹venilirliini kan覺tlam覺; yal覺t覺m, dayan覺kl覺l覺k, bak覺m, y羹ksek mukavemet deerleriyle t羹keticiler i癟in en uygun se癟eneklerden biri olmutur.

winsa carinawinsa panoramawinsa comfort slide
winsa dorado goldwinsa vela goldwinsa dorado ultra kasa
winsa revotech

Neden PVC?

Pencere imalat覺nda en 癟ok 繹ne 癟覺kan malzemeler ahap, al羹minyum ve PVCdir. Ahap, yal覺t覺m a癟覺s覺ndan iyi sonu癟lar verebilmesine kar覺n s羹rekli bak覺m istemesi ve 癟abuk deforme olabilmesi ve maliyeti nedeniyle 癟ok tercih edilememektedir. Al羹minyum ise y羹ksek mukavemetine kar覺n d羹羹k yal覺t覺ma sahip olmas覺 ve maliyetinin y羹ksek olmas覺 nedeniyle 癟ok avantajl覺 deildir. PVC pencereler ise iyi yal覺t覺ma sahip olmas覺, uzun y覺llar dayanarak bak覺m gerektirmemesi, uygun tasar覺m ve destek elemanlar覺yla y羹ksek mukavemetlere eriebilmesi, ahap ve al羹minyuma oranla daha d羹羹k maliyeti sebebiyle en 癟ok tercih edilen malzemedir.

nceleri bir 羹retim malzemesi olarak PVCyle ilgili 癟ok 癟elikili tart覺malar olmaktayd覺. Bununla birlikte bilimsel arat覺rmalar 癟ada 羹retim y繹ntemleri ve ileme standartlar覺yla PVCnin s羹rd羹r羹lebilir gelimeye katk覺da bulunan bir malzeme haline geldiini g繹stermektedir. Bu durum, 繹zellikle de Pvc profillerden 羹retilmi pencereler i癟in uygundur.

Pencere sekt繹r羹nde PVC hakk覺nda 繹nemli bilgiler;

  • Plastik 羹retiminde d羹nyadaki gaz ve petrol rezervlerinin sadece %4羹 kullan覺lmaktad覺r ve bunlar覺n sadece %1i PVC i癟in kullan覺l覺r. D羹nyadaki b羹t羹n gaz ve petrol rezervlerinin %40覺 覺s覺tmada ve binalara enerji salanmas覺nda kullan覺lmaktad覺r.
  • PVCnin temel bileeni kaya tuzundan elde edilen klordur ve ham petrol, malzemenin sadece %43羹ne kar覺l覺k gelmektedir.
  • PVC pencereler eko-dengede ve eko-verimlilik analizlerinde s覺n覺f覺n覺n en 羹st羹nde yer almaktad覺r.
  • Yeni PVC pencereler,50 y覺l覺n 羹zerinde bir hizmet 繹mr羹 sunmaktad覺r.
  • PVC 羹reticilerinin 癟evresel konularda, ekolojik ve s羹rd羹r羹lebilir 羹retim s羹re癟leri ile ilgili belirli taahh羹tleri bulunmaktad覺r.
  • Pencerelerin PVC i癟erii, PVC gran羹llerinin 羹retilmesi i癟in geri d繹n羹t羹r羹lmekte olup en az yedi defa daha pencere yap覺m覺nda kullan覺labilmektedir.

PVC Pencerelerin Avantajlar覺 Nelerdir?

PVC pencereler 癟ok iyi bir maliyet / yarar oran覺na sahiptir.

PVC pencereler hem sat覺n almada hem de kullan覺m 繹m羹rleri boyunca belirgin maliyet avantajlar覺 sunmaktad覺rlar. Ahap 癟er癟eveler PVC profillere g繹re yakla覺k olarak %20-30 daha pahal覺d覺r ve al羹minyum pencereler %30 daha pahal覺 olmalar覺yla en pahal覺 alternatifi temsil etmektedirler. Y羹ksek enerji tasarrufu potansiyeli ve 50 y覺l覺n 羹zerindeki kullan覺m 繹mr羹n羹n tamam覺 boyunca asgari bak覺m gerektirmesi g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda uzun vadede de tasarruf salanmaktad覺r.

PVC pencerelerin bak覺m覺 kolayd覺r.

Kaliteli PVC pencerelerin bak覺m覺 son derece kolayd覺r ve asgari bak覺m gerektirmektedirler. Dier taraftan ahap pencerelerin yakla覺k olarak iki y覺lda bir cam deiiminin yap覺lmas覺 ve her 5 y覺lda bir boyanmalar覺 gerekmektedir. Son teknoloji 羹r羹n羹 PVC gran羹l羹 hava artlar覺na son derece dayan覺kl覺 olup 覺覺a diren癟lidir. P羹r羹zs羹z profil y羹zeylerin kolay bak覺m 繹zellikleri nedeniyle pencere 癟er癟evelerini temizlemede ihtiya癟 duyaca覺n覺z tek ey s覺v覺 bula覺k deterjan覺d覺r.

PVC pencereler dikkate deer ekilde dayan覺kl覺d覺r.

Ahaptan mamul pencerelerin tersine PVC pencereler bilhassa uzun bir kullan覺m 繹mr羹ne sahiptir. Kaliteli pencereler bozulmaya diren癟leri ve uzun y覺llar boyunca y羹ksek seviyede ilevsellikleriyle 繹ne 癟覺kmaktad覺rlar. En az 50 y覺ll覺k uzun kullan覺m 繹m羹rleri g繹z 繹n羹nde bulundurulduunda PVC pencereler ayr覺ca binan覺n deerini korumak bak覺m覺ndan da m羹kemmel bir yat覺r覺md覺r.

PVC pencereler m羹kemmel bir eko dengeye sahiptir.

PVC pencereler %100 geri d繹n羹t羹rebilirdir ve bu nedenle kaynak tasarrufu salarlar. D羹nyadaki b羹t羹n gaz ve petrol rezervlerinin %40覺 binalar覺n 覺s覺t覺lmas覺nda ve bunlara enerji salanmas覺nda kullan覺lmaktayken bunlar覺n sadece %4羹 plastik 羹retimine gitmekte, bu rakam覺n da sadece %1i PVCde kullan覺lmaktad覺r. Geri d繹n羹t羹r羹lebilir olmalar覺n覺n yan覺 s覺ra, PVC profillerin dayan覺kl覺l覺覺 ve d羹羹k kirlilik seviyeleri m羹kemmel bir eko denge oluturulmas覺na yard覺mc覺 olarak 癟evrenin korunmas覺na katk覺da bulunmaktad覺r. PVC pencereler ahap pencereler k覺yasla 癟ok daha uzun 繹m羹rl羹d羹rler ve 羹retim s羹recinde 繹nemli oranda daha az enerji t羹ketmektedirler.

winsaPvc ve Aluminyum Profil Performanslar覺n覺n Karbon Ayakizi A癟覺s覺ndan Kar覺lat覺r覺lmas覺

Profil kesiti ile ilgili U (Is覺 iletim katsay覺s覺 W/(m2.-K) deerleri kar覺lat覺r覺ld覺覺nda en iyi sonu癟 Pvc profildedir. Al羹minyum profiller ise metal olmalar覺 sebebi ile y羹ksek U deerine sahiptir.

Karbon Ayakizi:Birim karbondioksit (CO2) cinsinden 繹l癟羹len, 羹retilen sera gaz覺 miktar覺 a癟覺s覺ndan insan faaliyetlerinin 癟evreye verdii zarar覺n 繹l癟羹s羹d羹r. Karbon Ayak izi, bir iletme yada bir faaliyet sebebi ile oluan ve yayg覺n olarak k羹resel 覺s覺nma potansiyelini ifade eden sera gaz覺 emisyon miktar覺n覺 hesaplar. CO2 edeeri kilogram veya ton cinsinden 繹l癟羹l羹r.

Yap覺lan 癟al覺mada Pvc ve Aluminyum pencere profillerinin karbon ayakizleri hesaplanarak kar覺lat覺r覺lm覺t覺r.Pvc pencere profili karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olduunda Al羹minyum profilin karbon ayakizi analizi 486.0 kg CO2 ye 癟覺kt覺覺 g繹r羹lm羹t羹r.Al羹minyum pencere profilinin karbon ayakizi Pvc profile oranla 2 kat daha y羹ksek miktardad覺r. Ayr覺ca, PVC profillerin termal performans覺 da 羹st羹nd羹r. Pvc profil performans覺n覺n iyi olmas覺, pencere 羹retimi i癟in tercih edilen bir malzeme olmas覺 sonucunu dourmutur.

al覺ma sonucunda; enerji performans覺na, hatta 羹r羹n yaam d繹ng羹s羹 boyunca enerji, termal performans ve yap覺sal performans gibi dier performans g繹stergelerine bak覺ld覺覺nda s羹rd羹r羹lebilir tasar覺mda, kesinlikle PVC pencere profillerin tercih edilmesi gerektii kan覺tlanm覺t覺r.

Neden Winsa?

Winsa, doaya sayg覺s覺, inovasyona verdii 繹nemi, m羹teriye verdii deeri ve kalitesiyle sadece T羹rkiyede deil d羹nyan覺n bir癟ok 羹lkesinde 繹nc羹 ve tan覺nan bir markad覺r. Biz Winsa olarak, d羹nyam覺za kar覺 olan sorumluluklar覺m覺z覺 biliyor ve 羹r羹n yelpazemizde yer alan say覺s覺z alternatifle hem fonksiyonel hem de enerji tasarrufu a癟覺s覺ndan doru 癟繹z羹mler 羹retiyoruz.

P(people), P(planet), Q(quality), S(service), P(profit) yakla覺m覺n覺 benimseyen Winsa, deer 繹nceliklerini 襤nsan>evre>Kalite>Hizmet>Karl覺l覺k s覺ras覺na g繹re belirlemi ve bu ekilde kurumsallamaya 繹zen g繹stermitir. Bu 繹nceliklerimizle, modern yap覺lar覺n t羹m ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layan 羹r羹n tasar覺m覺 ve renk se癟enekleriyle y羹ksek kalite anlay覺覺n覺 birletirdik.

Winsa, farkl覺 m羹teri istekleri i癟in s覺n覺rs覺z 癟繹z羹mler sunmaktad覺r.

Winsa Kendini S羹rd羹r羹lebilirlie Adam覺t覺r

Winsa, 癟evreye ve gelecee 繹zel 繹nem vermektedir. Plastiin geri d繹n羹t羹r羹lmesini ve Pvcnin makul ve s羹rd羹r羹lebilir kullan覺m覺n覺 etkin olarak desteklemektedir.

Profillerimizin 羹retiminde sadece kurunsuz stabilizat繹rler kullan覺lmaktad覺r.

繹z羹mlerimiz, youn arat覺rmalar覺n ve y覺llara yay覺lm覺 tecr羹benin pencere ve kap覺lar i癟in gelecee, dayan覺kl覺 Pvc sistemlerinin gelitirilmesine nas覺l yol a癟t覺覺n覺 m羹kemmel bir ekilde g繹stermektedir.

Sistemlerimizin 羹retimi basittir, dorudan ilemeye izin vermektedirler ve bak覺mlar覺 da son derece kolayd覺r.

Winsa r羹n Gruplar覺n覺 incelemek i癟in sitemizde羹r羹nlerimizsayfas覺n覺 veya Winsaweb sitesiniziyaret edebilirsiniz.

 

×

Merhaba;

Sizlere Daha iyi Bir Hizmet Sunmak i癟in whatsapp Destek Hatt覺na Ho Geldiniz!

× Whatsapp Destek